Knut Gunnar Alnes
Oppdragsansvarleg revisor
70 17 21 54 (900 11 630)

Ann-Kristin Melseth
Revisor
70 17 21 61 (913 49 510)

​Mari Ann Yndestad
Revisor
70 17 21 59 (908 88 485)

Solrun Tusvik
Revisor
70 17 21 57 (417 69 916)

Randi Kalvatsvik
Revisjonsrådgjevar
70 17 21 55

Anne Nygård
Oppdragsansvarleg revisor
70 17 21 53 (907 10 311)

Kurt Anders Løvoll
Konst. dagleg leiar
70 17 21 52 (906 00 168)

Svein Ove Otterlei
Revisjonsrådgjevar
70 17 21 64 (990 34 855)

Telefon: 70 17 21 50
Epost: komrev3@komrev3.no
Kontortid: Mandag-fredag: 08:00 til 15:30

Kontoret ligg i 4. etasje.
Det er inngang både på sørsida (mellom Kiwi og Staples) og på nordsida. Det er gratis parkering bak bygget mot nord, og på sida av bygget mot vest.


Skriv gjerne ei melding til oss!

Ein kan gi anonyme tips, ved å ikkje fylle ut namn og epost.