OM OSS

KOMREV3 IKS er eit interkommunalt revisjonsselskap som vart etablert i 1994. 

Vi er eigd av kommunane Midsund, Sandøy, Skodje, Ørskog, Stordal, Norddal, Stranda, Sykkylven, Sula, Giske, Haram og Ålesund. Selskapet gjennomfører ulike revisjonsoppgåver for desse kommunane. I tillegg til revisjon av kommunerekneskapen, har vi i desse kommunane mange oppdrag knytt til kommunale føretak, interkommunale selskap, kyrkjeleg fellesråd, stiftingar og legatar.

Ålesund
kommune

Haram
kommune

Sula
kommune

Giske
kommune

Sykkylven
kommune

Stranda
kommune

Norddal
kommune

Stordal
kommune

Ørskog
kommune

Skodje
kommune

Sandøy
kommune

Midsund
kommune